Vegetacioni prekrivači / sedum busen

Vegetacioni prekrivači / sedum busen / služi za brzo i efikasno formiranje završnog sloja zelenog krova – vegetacionog sloja. Prednost vegetacionog prekrivača, odnosno sedum busena, je u tome što se već formirani prekrivač / busen / postavlja na sloj od supstrata i obrazuje odmah nakon postavljanja vegetacioni sloj. Period adaptacije biljaka je takođe kraći u odnosu na pojedinačnu sadnju jer se vegetacioni prekrivač  postavlja  sa sopstvenim supstratom u kojem se nalazi formirano korenje i biljke na podrazumevani sloj supstrata zelenog krova.

Takođe jedna od prednosti je i finansijski faktor. Gotovi vegetacioni prekrivači kakve imamo u ponudi pojeftinjuju ugradnju jer zahtevaju manje vremena za postavljanje u odnosnu na pojedinačnu sadnju, a osim toga cenovno su takođe povoljniji u odnosu na  pojedinačne sadnice biljaka pokrivača tla gde je prema standardima potrebno minimum 36 biljaka po metru kvadratnom za formiranje vegetacionog prekrivača.

Postoje različiti tipovi vegetacionih prekrivača / sedum busena / koji se razlikuju u pogledu biljnih vrsta koje se nalaze u njemu. Svaki od njih se može postaviti na bilo koju vrstu zelenog krova (ekstenzivni, intezivni i poluintezivni zeleni krov). Svaki od proizvoda je izrađen prema Nemačkim FLL međunarodno priznatim standardima za zelene krovove. Kako bi vam bliže predstavili gotove proizvode vegetacionog prekrivača i upoznali vas sa detaljima, u nastavku teksta pogledajte koje vrste postoje. Kompletnu brošuru ovih proizvoda možete preuzeti na stranici DOWNLOAD,  a za dodatna pitanja nas možete direktno kontaktirati.

 

LIGHT-WEIGHT SEDUM BUSEN  / VEGETACIONI PREKRIVAČ

LIGHT-WEIGHT sedum busen je lagani oblikovani busen napravljen od recikliranog poliuretana. Busen sadrži 10-12 različitih vrsta seduma.

Sedum biljke rastu na posebnom supstratu i imaju 95% pokrivenosti.

01 LightWeight sedum busen - vegetacioni prekrivač

SGH LANDSCAPE BUSEN / VEGETACIONI PREKRIVAČ

Biorazgradivi SGH LANDSCAPE busen sadrži 4-6 različitih vrsta seduma, 20-25 različitih zeljastih biljaka i 5-7 različitih trava. Biljke rastu na prostirci od kokosovih vlakana.

Poseban supstrat kao podloga i medijum za rast i razvoj obezbeđuje 95% pokrivenosti nakon ugradnje.

02 SGH Landscape busen - vegetacioni prekrivač

SEDUM COMPOSITE BUSEN TIP 1 / VEGETACIONI PREKRIVAČ

SEDUM COMPOSITE busen tip 1 sadrži 10-12 različitihvrsta seduma. Biljke rastu na kokosovim vlaknima i posebnom supstratu za ovu vrstu vegetacionog pokrivača.

Supstrat kao podloga i medijum za rast i razvoj obezbeđuje 95% pokrivenosti nakon ugradnje.

03 Sedum composite busen tip 1 - vegetacioni prekrivač

SEDUM COMPOSITE BUSEN TIP 2 / VEGETACIONI PREKRIVAČ

SEDUM COMPOSITE  busen tip 2 sadrži 10-12 različitih vrsta seduma. Razlika u odnosu na SEDUM COMPOSITE busen tip 1

je u vrstama seduma i dozvoljenim nagibima krovnih ravni.  Biljke rastu na kokosovim vlaknima i posebnom supstratu za ovu vrstu

vegetacionog pokrivača. Supstrat kao podloga i medijum za rast i razvoj obezbeđuje 95% pokrivenosti nakon ugradnje.

04 Sedum composite busen tip 2 - vegetacioni prekrivač

WILDLOOK SEDUM BUSEN / VEGETACIONI PREKRIVAČ

WILDLOOK SEDUM busen sadrži 4-6 različitih vrsta seduma, 20-25 različitih vrsta divljeg cveća i 2 vrste trave.

Biljke rastu na kokosovim vlaknima i posebnom supstratu za ovu vrstu vegetacionog pokrivača.

Supstrat kao podloga i medijum za rast i razvoj obezbeđuje 95% pokrivenosti nakon ugradnje.

05 Wildlook sedum busen - vegetacioni prekrivač