+381 11 3572 909 / +381 63 341 389 / +381 65 20 50 795
Lazarevački Drum 7, 11030 Beograd

Slojevi zelenog krova

Sloj vegetacije

Gotovo svaka biljka se može postaviti na zeleni krov, ali ono što diktira odabir dendro materijala jesu debiljna hranljivog supstrata, klima, statika objekta, dizajn i budžet,  tako da se vegetacijski sloj razlikuje od situacije do situacije. Generalno, može se reći da za ekstenzivne zelene krovove se uglavnom planiraju biljne vrste poput seduma ili trave livadskog tipa koje imaju plitak korenov sistem koji može da podnese tanak sloj supstrata, dok kod intezivnih zelenih krovova sa većom dubinom supstrata se mogu planirati gotovo sve biljke koje se mogu naći i na konvencionalnim zelenim površinama (dekorativno drveće, voće, povrće, žbunaste vrste…). Osim estetske i upotrebne funkcije, vegetacijski sloj ima veliku ulogu u upravljanju atmosferskim vodama i termoregulaciji objekata.

Sloj hranjivog supstrata

Svaka vrsta zelenog krova, bilo da je reč o ekstenzivnom ili intezivnom zelenom krovu, zahteva sloj hranljivog supstrata koji ima više funkcija, ali dve najvažnije funkcije su održavanje vegetacijskog sloja i  termoregulacija objekata. Što je dublji  sloj hranljivog supstrata to su veće enrgetske uštede. Ovo je sloj koji se nalazi ispod sloja vegetacije i njegova debljina se može razlikovati u zavisnosti od vrste zelenog krova ( od 7 cm pa čak do 80 cm). Hranljivi supstrat nije klasično zemljište koje može da se koristi za neke druge vrste zelenih površina. On je specifičnog sastava i zahteva poboljšanu strukturu i hranljive materije u skladu sa uslovima za koje se upotrebljava i u skladu sa izborom dendro materijala. Iz tog razloga se sastav hranljivog supstrata razlikuje od situacije do situacije i od izuzetne je važnosti da bude u skladu sa uslovima u kojima se koristi kako bi zeleni krov ostao što duže vitalan i kako bi se mogućnost propadanja investicije svela na minimum.

Filter sloj

Ispod sloja hranljivog supstrata postavlja se filterski sloj koji omogućava da voda prođe od sloja supstrata do ostalih slojeva ispod i koji ujedno sprečava  prodor korena i služi kao barijera. Filter sloj obično sadrži jedan ili dva sloja netkanog geotekstila gde se jedan od slojeva može tretirati i određenim inhibitorom za sprečavanje prodora korena.

Drenažni sloj

Sloj za drenažu služi za odvod viška vode iz bilo kog mesta na zelenom krovu do drenažnog sistema objekta. Postoje različiti tipovi drenažnih membrana koje se koriste u zavisnosti od vrste i opterećenja krovne konstrukcije. Svaki tip drenažne folije treba da poseduje perforacije i uske međusobne kanale kako bi se na pravilan način regulisala voda. Uz drenažne folije planiraju se i prateći materijali – revizioni šahtovi i drenažni kanali.

Zaštitni sloj

Krovne membrane zahtevaju i zaštitu  pre svega od oštećenja tokom instalacija koje su neophodne u izradi zelenih krovova, ali i od đubriva i mogućih prodora korenja. Postoje različiti tipovi od različitih materijala koji se koriste u zavisnosti od specifičnosti konstrukcije i od vrste krova.

Irigacija - navodnjavanje

Odnosi se na sloj koji sadrži potrebne elemente za automatsko navodnjavanje zelenog  krova. Ovo nije uvek neophodan sloj na zelenim krovovima jer sa zelene krovove od seduma, na primer, koji su samoodrži nije neophodno dodatno navodnjavanje. Međutim, u gotovo svakom drugom slučaju sistem automatskog navodnjavanja je neophodna komponentna u našim klimatskim uslovima kako bi opstao vegetacijski sloj. Sistem za automatsko navodnjavanje se još u fazi projektovanja zelenog krova planira i projektuje u skladu sa uslovima koji vladaju na krovu određenog objekta i dizajnu vegetacionog sloja.

Zeleni krovovi
Zeleni krovovi