+381 11 3572 909 / +381 63 341 389 / +381 65 20 50 795
Lazarevački Drum 7, 11030 Beograd

Vrste zelenih krovova

Postoji više podela zelenih krovova, u odnosu na debljinu supstrata, intezitet korišćenja, namenu. Prema FLL standardima (Forschunssgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) osnovne vrste zelenih krovova su:

Ekstenzivni zeleni krov

Ekstenzivni zeleni krov karakterišu pre svega debljina supstrata i biljne vrste. Debljina hranljivog supstrata je od 7 do 12 cm a površinska masa opterećenja iznosi oko 150 kg/m² bez biljaka. Biljne vrste koje se koriste za ekstenzivne zelene krovove su sedumi ili trave livadskog tipa kojima nije potrebno održavanje, a koje imaju mali korenov isistem i koje lako podnose sušu. Upravo to i jeste njihova glavna karakteristika – ekstenzivni zeleni krovovi nemaju zahteve za održavanje.  Ekstenzivni zeleni krovovi su našli svoju široku primenu jer mogu da se instaliraju na gotovo svaki ravan krov ili krov sa maksimalnih 30% nagiba. Ovi sistemi su idelani za efikasno upravljanje atmosferskim vodama, ali ne treba zanemartiti i njihovu funkciju u termoregulaciji objekata. Glavni nedostatak ekstenzivnog zelenog krova je taj što ima veliki ograničavajući faktor u pogledu izbora biljnih vrsta jer se svodi isključivo na vrste koje mogu da opstanu bez vode, ali i nemogućnost korišćenja za određene aktivnosti kao što je to slučaj sa poluintezivnim i intezivnim zelenim krovovima.

Poluintezivni zeleni krov

Polintezivni zeleni krov ima mogućnost fizičke dostupnosti korisnicima I zasniva se u najvećem broju slučaja od travnatih površina, perena ali I žbunastih formi koje nemaju razgranat korenov sistem, na debljini supstrata od oko 30 cm ± sa površinskom masom opterećenja oko 350 kg/m² bez biljaka. Vrste biljaka koje se koriste za polintezivne zelene krovove zahtevaju umerena I povremena održavanja, pa iz tog razloga je potrebna I isntalacija drenažnih I irigacionih sistema.  Polulintezivni kzeleni krov je u stanju da zadrži više atmosferskih vodai pruža veće mogućnosti pri izboru biljnih vrsta. Njegove osnovne funkcije se odnose na mogućnost korišćenja za različite namene – odmor, rekreacija, uzgajanje povrtarskih vrsta.

Intezivni zeleni krov

Intezivni zeleni krov se naziva još I krovni vrt upravo zbog toga što njegova debljina supstrata dozvoljava formiranje pravih vrtova I oaza koje bi se inače formirale na konvencionalni način. Karakteriše ga veliki raspon u pogledu korišćenja biljnih vrsta – od prizemnih biljaka do drveća. Shodno tome, intezivni zeleni krovovi nudi veliki potencijal za dizajn, namenu, biodiverzitet. Izbor biljnih vrsta u velikoj meri utiče na sam dizajn ali I potrebno održavanje koje zahteva drenažne I irigacione sisteme i neophodne hranljive elemente. Sam naziv Intezivni zeleni krov ukazuje I na mogućnost intezivnog I neograničenog korišćenja – od urbanih bašta, rekretivnih površina, bašta restorana, dečijih igrališta…  Sama realizacija intezivnog zelenog krova, ali I ostalih vsrta, zahteva ozbiljan pristup u projektovanju a potom I u izvođenju radova. Debljina hranljivog supstrata je u opsegu od 35 cm pa do čak 80 cm, a površinska masa opterećenja iznosi oko 1200 kg/m² bez biljaka. Glavna mana intezivnog zelenog krova jeste pre svega razlika u ceni u odnosu na ekstenzivni I poluintezivni zeleni krov, što zbog potrebne količine supstrata što zbog mogućnosti korišćenja drveća I ostalih biljnih vrsta, ali I to što statika pojedinih objekata ne dozvoljava instaliranje ovog tipa zelenog krova pa sužava izbor samo na objekte koji statički to mogu da podnesu.

Zeleni krovovi
Zeleni krovovi