+381 11 3572 909 / +381 63 341 389 / +381 65 20 50 795
Lazarevački Drum 7, 11030 Beograd

Šta su zeleni krovovi?

Zeleni krovovi predstavljaju krovne konstrukcije koje su prekrivene biljnim slojem (vegetacijom). Osim što povećavaju etstesku vrednost obejkta, zeleni krovovi pozitivno utiču na poboljšanje globalne mikroklime u gradovima, smanjenje nivoa buke, prečišćavanje kišnice I vazduha unutar objekta, oni su I životni prostor za razne životinje I insekte. Zeleni krovovi su odlična su termička izolacija objekta, zadržavaju toplotu zimi, a hlade leti. Zeleni krov pruža I dodatni prostor za boravak u prirodi, a mogu biti I bašta za uzgajanje jestivih biljaka. Posebna pogodnost zelenih krovoa se ogleda kroz ekonomske uštede  u pogledu smanjenja potrošene energije, kao I povećanje vrednosti nekretnina. Zeleni krovovi ne treba da predstavljaju privilegiju gradova zemalja sa većim ekonomskim standardom, ali svakako su privilegija zemalja sa razvijenom ekološkom svešću I trebalo bi da postanu sastavni deo sistema zelenih površina I manje razvijenih regiona.

Razvojem arhitekture i tehnologije kroz vreme razvijali su se različiti oblici korovova.  Zeleni krovovi nisu potpuno savremena tehnološka ideja jer su postojali vekovima unazad samo u drugačijem obliku nego danas.  Povećanjem broja populacije u gradskim sredinama znatno su se izmenili i klimatski uslovi, ali i uslovi kvaliteta života. Počele su da se nameću potrebe za menjanjem oblika i svojstva tradicionalnih materijala u građevini, pa tako i krovova koji moraju da zadovolje današnje potrebe savremenog čoveka. Zeleni krov je odgovor na mnoge potrebe u pogledu funkcije samog krova: zaštita od buke, prašine, štetnih gasova i dr., a konstrukcija zelenog krova mora da zadovolji kako sigurnost i trajnost tako i očuvanje životne sredine.

Zeleni krovovi